EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

El Grau en xifres

Tornar a l’apartat Qualitat

Accés

Evolució de les vies d’accés al Grau de Disseny
Curs acadèmic Batx. / COU amb PAU Diplomat, llicenciat FP2, CFGS Univ. Batx. / COU Univ. FP2 / CFGS Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys
2015 - - - - - - -
2014 66 2 7 12 0 0 0
2013 83 0 7 12 1 3 0
2012 79 0 5 12 0 1 0

evolucio_via_access_grau

Dades de preinscripció
Curs acadèmic Oferta de places Sol·licituds 1a opció Alumnes de nou ingrés
2015 110 380 114 116
2014 110 361 93 98
2013 110 401 110 121
2012 110 423 - 118

dades_preinscripcio_grau

Alumnes de nou ingrés per gènere
Curs acadèmic Dones Homes
2015 - -
2014 74 27
2013 79 29
2012 63 37

alumnes_nou_ingres_genere_grau

Alumnes matriculats per gènere
Curs acadèmic Dones Homes
2015 - -
2014 297 132
2013 297 159
2012 349 207

alumens_matriculats_genere_grau

Alumnes matriculats per via d'accés (en %)
Curs acadèmic Batx. / COU amb PAU Diplomat, llicenciat FP2, CFGS Univ. Batx. / COU Univ. FP2 / CFGS Més grans de 25 anys Altres accessos
2015 - - - - - - -
2014 312 10 26 47 3 5 26
2013 332 15 23 43 3 6 34
2012 304 24 21 51 0 3 151

alumnes_matriculats_via_access_grau

Mitjana de crèdits matriculats per alumne
Curs acadèmic Crèdits
2015 -
2014 51,061
2013 51,647
2012 45,894

mitjana_credits_matriculats_alumne_grau

Desenvolupament

alumnes_titulats_genere_grau

Abandonament a primer curs (en %)
Curs acadèmic Abandonament
2015 -
2014 -
2013 -
2012 11%

abandonament_primer_curs_grau

Valoració de la docència per part dels estudiants del Grau de Disseny
Curs acadèmic 1r semestre 2n semestre
2015 3,87 -
2014 * 3,48
2013 3,60 3,64
2012 3,63 4,02
2011 3,61 3,87
2010 3,45 3,16
2009 3,62 3,12

valoracio_docencia_grau

Taxa de rendiment el primer curs (en %)
Curs acadèmic Taxa de rendiment
2015 -
2014 88,932%
2013 86,685%
2012 85,789%

taxa_rendiment_primer_curs_grau

Resultats acadèmics 2014-2015
Asignatura Matriculats MH EX NT AP AT S NP Rend. Éxit %NP
200635 - Art, disseny i societat 97 4 13 41 31 - - 8 92% 100% 7,76%
200636 - Color i volum 95 4 11 44 27 - 4 5 91% 96% 4,75%
200637 - Dibuix bàsic 95 1 10 35 42 - 1 6 93% 99% 5,70%
200638 - Dibuix tècnic 99 4 8 30 43 5 9 86% 94% 8,91%
200639 - Introducció a la teoria del disseny i l'art 95 3 4 31 51 - 1 5 94% 99% 4,75%
200640 - Física aplicada al disseny 99 4 - 31 49 - 3 12 85% 97% 11,88%
200641 - Introducció a la història del disseny i l'art 97 2 3 16 65 - 2 9 89% 98% 8,73%
200642 - Recursos informàtics per al disseny 100 1 5 31 43 - 10 10 80% 89% 10%
200643 - Taller de dibuix 93 3 15 34 27 2 1 11 87% 99% 10,23%
200644 - Introducció al projecte de disseny 107 - 8 25 57 - 9 8 84% 91% 8,56%
200645 - Història de l'art i el disseny moderns 100 3 5 30 57 - 2 3 95% 98% 3%
200646 - Disseny d'espais efímers 101 3 3 39 53 - - 3 97% 100% 3,03%
200647 - Informàtica aplicada al disseny d'espai i volum 54 2 6 17 21 - 5 3 85% 90% 1,62%
200648 - Informàtica aplicada al disseny de text i imatge 56 2 4 22 20 2 5 1 89% 91% 0,56%
200649 - Tipografia 101 4 - 36 51 2 8 - 92% 92% 0%
200650 - Disseny d'elements d'identitat 108 2 5 60 34 - - 7 94% 100% 7,56%
200651 - Gestió de projectes de disseny 104 4 12 44 39 - 1 4 95% 99% 4,16%
200652 - Maquetes i prototips 97 1 5 62 28 - - 1 99% 100% 0,97%
200653 - Recursos audiovisuals per al disseny 102 4 13 53 26 - 1 5 94% 99% 5,10%
200654 - Projectes 1 14 - - 5 6 - - 3 79% 100% 0,42%
200655 - Disseny i art contemporanis 87 2 5 26 51 - 2 1 97% 98% 0,87%
200656 - Disseny i empresa 83 2 16 29 33 - - 3 96% 100% 2,49%
200657 - Ergonomia, percepció i usabilitat 87 1 4 40 37 - 3 2 94% 96% 1,74%
200658 - Propitats i usos de nous materials per al disseny 98 1 - 30 52 - 7 8 85% 92% 7,84%
200659 - Arts gràfiques 46 - 4 21 20 - 1 - 98% 98% 0%
200660 - Introducció a la fotografia 41 - 2 22 10 2 1 4 88% 97% 1,64%
200661 - Maquetació editorial 40 2 4 21 11 - - 2 95% 100% 0,80%
200662 - Materials i tècniques de construcció 30 - 4 9 15 - 1 1 93% 97% 0,30%
200663 - Modelatge d'objectes 21 - 3 5 10 - - 3 86% 100% 0,63%
200664 - Processos de transformació industrial 21 - 2 7 9 - 1 2 86% 95% 0,42%
200665 - Representació informàtica d'arquitectura i interiorisme 26 1 1 13 11 - - - 100% 100% 0%
200666 - Taller d'arts visuals 22 1 1 6 14 - - - 100% 100% 0%
200667 - Taller de creació gràfica 27 1 2 18 6 - - - 100% 100% 0%
200668 - Últimes tendències del disseny 89 2 22 27 29 - 3 6 90% 96% 5,34%
200669 - Projectes 2 18 - 1 3 6 - 4 4 56% 71% 0,72%
200670 - Anàlisi i crítica del disseny 5 - 1 - 4 - - - 100% 100% 0%
200671 - Anàlisi i crítica del disseny d'espais 25 1 3 11 10 - - - 100% 100% 0%
200672 - Anàlisi i crítica del disseny de la comunicació visual 29 - 1 15 8 2 - 3 90% 100% 0,87%
200673 - Anàlisis i crítica del disseny d'objectes 22 - 1 6 13 - 1 1 91% 95% 0,22%
200674 - Curadoria d'exposicions de disseny 12 - 3 4 5 - - - 100% 100% 0%
200675 - Creació digital 32 - - 12 20 - - - 100% 100% 0%
200676 - Creació tipogràfica 37% 1 - 10 24 - 1 1 95% 97% 0,37%
200677 - Didàctica del disseny 16 1 3 1 9 - - 2 88% 100% 0,32%
200678 - Direcció d'art 42 - 2 21 14 2 - 3 93% 100% 1,26%
200679 - Direcció de disseny 23 - 3 13 6 - - 1 96% 100% 0,23%
200680 - Disseny d'elements d'equipament públic 26 1 2 8 13 - 1 1 92% 96% 0,26%
200681 - Disseny d'envasos, embalatges i etiquetes 31 - - 7 22 - 1 1 94% 97% 0,31%
200682 - Disseny d'equipament domèstic 25 - 1 7 16 - 1 - 96% 96% 0%
200683 - Disseny de mobiliari 37 - 1 23 11 - - 2 95% 100% 0,74%
200684 - Disseny editorial 38 - 1 18 13 - 4 2 84% 89% 0,76%
200685 - Disseny i gestió cultural 18 1 1 10 5 - - 1 94% 100% 0,18%
200686 - Escenografia 37 - 1 20 13 - 2 1 92% 94% 0,37%
200687 - Fotografia 26 - 2 15 9 - - - 100% 100% 0%
200688 - Gràfica en moviment 27 1 4 14 7 - - 1 96% 100% 0,27%
200689 - Història i crítica del disseny a Catalunya 17 - 1 9 7 - - - 100% 100% 0%
200690 - Il·lustració aplicada 22 1 1 13 7 - - - 100% 100% 0%
200691 - Infografia 40 - 8 9 23 - - - 100% 100% 0%
200692 - Interiorisme d'espais comercials 27 - 1 10 12 - 1 3 85% 96% 0,81%
200693 - Interiorisme d'espais de treball 22 - 2 8 9 - - 3 86% 100% 0,66%
200694 - Interiorisme d'espais domèstics 25 - 2 10 13 - - - 100% 100% 0%
200695 - Pràctiques externes 77 - 17 58 2 - - - 100% 100% 0%
200696 - Processos d'innovació i disseny de producte 26 - 1 5 16 - 3 1 85% 88% 0,26%
200697 - Rehabilitació 27 - - 10 17 - - - 100% 100% 0%
200698 - Serigrafia 21 1 6 5 9 - - - 100% 100% 0%
200699 - Tècniques d'estampació 13 - - 6 7 - - - 100% 100% 0%
200700 - Tècniques d'il·lustració 23 - 1 12 10 - - - 100% 100% 0%
200701 - Treball de fi de grau 131 3 17 37 34 - 2 38 69% 98% 49,78%
200934 - Projectes 1 91 1 2 46 38 - 2 2 96% 98% 1,82%
200935 - Projectes 2 80 1 4 42 29 - 2 2 95% 97% 1,6%
200936 - Projectes 3 83% 1 6 38 33 - 3 2 94% 96% 1,66%
200937 - Projectes 4 82 2 7 41 26 - 1 5 93% 99% 4,1%

Tornar a l’apartat Qualitat

E I N A