Últimes Tendències del Disseny

UTD és una assignatura de quart curs on es proposa anar més enllà del cànon de referents de disseny que els estudiants han rebut al llarg dels seus estudis de Grau. A partir d’un mostra de cent projectes, tot ells realitzats en l’última dècada, es proposarà una visió prospectiva sobre les línies d’horitzó que dibuixa el disseny actual. Els cent projectes s’han seleccionat no tant per la seva qualitat intrínseca sinó amb la finalitat d’aconseguir un conjunt representatiu de la diversitat de manifestacions del disseny que conviuen avui.

Objectius formatius

  1. Desenvolupar una capacitat de memòria projectual eficient que permeti identificar i situar correctament un número significatiu de projectes en el “banc mental” personal necessari per fer un primer pas en direcció als dominis del disseny expert.
  2. Practicar la “lectura de proximitat” de projectes, considerant no només els seus aspectes més superficials sinó el conjunt dels seus elements i les relacions que s’estableixen entre ells i també amb projectes afins.
  3. Identificar correlacions entre projectes de disseny i altres manifestacions creatives que donen resposta a les tensions no resoltes en les cultures i societats actuals.
  4. Expandir la noció de disseny més enllà de les limitacions imposades per una visió centrada en occident i en la tradició moderna.

Informació

Codi
200668
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català