Últimes Tendències del Disseny

Assignatura obligatòria de 4t curs on s’analitzen les característiques particulars que presenta el disseny dels últims 10 anys.

S’identifiquen relacions entre el disseny i altres manifestacions creatives així com aspectes de pensament contemporani, a fi d’eixamplar la comprensió de les tendències actuals del disseny i les agendes que el motiven. Concebent-se el conjunt de l’assignatura com al desplegament d’un estat de la qüestió, aquest ha de servir per fer-se l’estudiant una composició de lloc alhora que per orientar possibilitats alternatives pel que fa a al pràctica del disseny.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
200668
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català