EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Accés als estudis

El sistema i els requisits necessaris per accedir als estudis de grau de disseny a EINA són els mateixos que per accedir a qualsevol altre grau de les universitats públiques de Catalunya a través del sistema de preinscripció universitària.

Sistema de preinscripció universitària

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi universitari, d’estudis oficials i homologats i de títols propis.

La preinscripció universitària pot fer-se a les oficines de preinscripció universitària o bé formalitzar-se per Internet a l’adreça https://accesnet.gencat.cat en els terminis establerts per a cada cas.

Vies d’accés i requisits

Més informació

Adreces d’interès

Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona

Telèfon: 93 223 03 23 / 93 223 25 91

Adreça electrònica: accesnet.sur@gencat.cat

E I N A