Història de l’Art dels Jardins

Els jardins són una obra conjunta de l’home i la natura, una expressió artística que té com a base la vida vegetal, que l’artista-jardiner modula per crear sensacions i emocions profundes. L‘Art dels Jardins, com l’Art de la Musica, necessita d’altres col·laboracions per a manifestar-se plenament. Una partitura conté una obra d’art que no es revelada fins que el violinista, el pianista o l’orquestra la interpreten. També és així en l’Art del Teatre, on són els actors i el director els que donen vida a l’obra d’art. 

En l’Art dels Jardins, l’artista i els vegetals necessiten també un d’intèrpret, el jardiner. En els jardins de tradició llatina, la composició geomètrica i formal es acompanyada pacientment per l’home-jardiner. En els jardins de formes irregulars, procedents de tradicions septentrionals,  l’home proposa i la natura disposa. En aquests, el paper del jardiner es redueix al mínim, a una vetlla silent dels valors artístics dels jardins. 

Montse Rivero, professora del Postgrau en Disseny i art del jardí


Imatge: Stefano Baroni

Stefano Baroni