Congrés Internacional Educació en Disseny i Sostenibilitat

Congrés Internacional Educació en Disseny i Sostenibilitat

La Dra. Anna Majó, professora del Grau de Disseny i del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny, participa al Congreso Internacional Educación en Diseño y Sostenibilidad (ODS), en la ponència sobre Recerca, Comunicació i Disseny digital, que tindrà lloc el 4 de novembre a València.

En el congrés, s’analitzaran les novetats i nous usos educatius i creatius de les derives socials, culturals i formatives que concorren en els àmbits del disseny i la seva pedagogia.

Aquesta trobada acadèmica té per objectiu implicar aquelles persones que tant des de la perspectiva professional com des de la pràctica educativa puguin estar interessades a analitzar la situació actual i gestionar propostes de futur en el terreny de l'educació en disseny, l'educació artística, la creativitat i la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS.

Congrés Internacional Educació en Disseny i Sostenibilitat