EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Màsters i postgraus

Màster en Disseny i edició de producte

Natura, d'Ovicuo Design

Sessió informativa:
08/06/17 a les 18h a EINA

El màster propi en Disseny i edició de producte plateja un curs acadèmic dissenyat específicament per assolir tots els coneixements necessaris per dissenyar un producte i que aquest pugui ser adquirit pel mercat a partir d'una editora. Ofereix recursos per generar una proposta de disseny definida, testejar la seva viabilitat a partir de models d'autoproducció, la seva relació amb el context de demanda i la posada al mercat a partir de models de negoci consolidats i de nova generació.

La titulació es pot obtenir cursant la totalitat dels continguts en un únic curs acadèmic, o de forma seqüencial, cursant cada una de les diplomatures de postgrau i el treball final de màster.

La diplomatura de postgrau en Disseny de producte: ideació, validació i producció, aporta formació avançada en la innovació en disseny de producte, la participació de l'usuari com a part fonamental del procés, la generació d'un programa d'usos i funcions definit per l'elaboració d'un disseny i totes les eines necessàries perquè aquest pugui ser produït de forma autònoma a través de nous sistemes productius com les mini sèries, els laboratoris de fabricació o els centres tecnològics.

La diplomatura de postgrau en Edició de producte s'enfoca a la posada al mercat d'un producte dissenyat. Els diversos models d'editora de Barcelona i d'altres contextos del camp del disseny serviran com a punt de partida per treballar els aspectes necessaris per a què un producte dissenyat pugui ser adquirit pel conjunt de la societat. Els nous models de negoci vinculats al disseny de producte requereixen un dissenyador emprenedor capaç de prendre el rol de gestor del projecte i responsable de tot el conjunt de la cadena de valor entre producte i empresa.

Titulació en procés d’aprovació

Preinscripcions obertes!

Títol
Màster en Disseny i edició de producte per la UAB
Edició i curs

Primera, curs 2017-2018

Crèdits

70 ECTS

Preu

105 €/ECTS (20% dte. exalumnes)

Coordinador

Oriol Ventura

Dates

Del 25 de setembre de 2017 al 24 de setembre de 2018

Horari

De dilluns a dijous, de 16h a 20h

Durada

500h presencials i 1.250h de treball autònom de l'estudiant

Idioma

Castellà i anglès

Places

mínim 15 - màxim 26

Lloc

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Preinscripció

Oberta, fins a ocupació total de places.

Professorat

A qui va dirigit

El Màster té una orientació professionalitzadora en el camp del disseny de producte que completa la formació de les titulacions (de Grau i Graduat superior i Graduat en disseny) generalistes així com la d’aquells estudiants que han cursat alguna especialització o itinerari com disseny d’interiors, disseny de moda o tèxtil.

La proposta pretén també complementar i consolidar en la pràctica professional i la formació dels actuals titulats tant en l’enginyeria de disseny de producte o professions de creació afins com ara l’arquitectura, les belles arts, o la indumentària (calçat, wearables, joieria), etc.

Accés

És requisit imprescindible per a accedir al màster estar en possessió, en el moment de la matrícula, d’un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).

Les titulacions preferents són les de Grau en Disseny, especialitat disseny de producte, Enginyeria industrial o Arquitectura. Es valoraran, però, també aquells estudiants que tenint titulació superior en àmbits diferents, demostrin tenir experiència o aptituds per a formar-se en la projecció i disseny d’espais. En aquest darrer cas, ho podran demostrar a partir d’un dossier de treballs.

El coordinador/a realitzarà la selecció dels estudiants en base a la formació acadèmica, la qualitat dels treballs (dossier de treballs –portfoli o book–), lʼexperiència professional i les motivacions exposades.

Per accedir a un màster o postgrau cal passar un procés de selecció i complir amb els requeriments acadèmics i administratius. Per sol·licitar plaça envia’ns el teu currículum i book a través del formulari de sol·licitud de plaça. Més informació sobre el procediment d’acceptació, requeriments de titulació i altres dades d’interès a Accés a postgraus.

Programa

###MÒDUL 1: IDEACIÓ I VALIDACIÓ

###MÒDUL 2: GESTIÓ DEL PRODUCTE

###MÒDUL 3: PRODUCCIÓ DEL DISSENY

###MÒDUL 4: CULTURA DE L’EDICIÓ DE PRODUCTE

###MÒDUL 5: RECURSOS EMPRESARIALS

###MÒDUL 6: DISSENY D’UNA EDITORA

###TREBALL FI DE MÀSTER
Francesc Crous, Vivian Fernàndez, Uli Marchteiner, Oriol Maynés, Javier Nieto, Dolors Soriano, Oriol Ventura i Daniel Vila

Dades de contacte

E I N A