Pedagogies del Disseny

L’assignatura situa primer el Disseny com a objecte d’estudi per poder asumir, després, el repte d’entendre quina relació ha d’establir aquest amb un camp aparentment allunyat com el de la Pedagogia per tal de formar als futurs professionals del disseny. És a dir, “com aprendre a dissenyar”. Al llarg del curs, doncs, s’estudiaran i es posaran en pràctica diverses condicions per a l'aprenentatge del disseny.

Objectius formatius

  • Situar el Disseny, com a 3a àrea de coneixement com a objecte d’estudi.
  • Aprendre a reconèixer els hàbits, les rutines i els formats heretats en els entorns d'aprenentatge del disseny, per qüestionar-ne la idoneïtat i, si cal, generar-ne de nous.
  • Repensar i reimaginar una escola de disseny i d’art, a partir de l’obra d’autors rellevants en l’avantguarda pedagògica dels estudis creatius.
  • Problematitzar la matèria ‘Disseny’ del currículum de batxillerat a Catalunya, per plantejar una aproximació que posi en acció un entorn més enllà dels formats tradicionals tant de disseny, com d’aprenentatge.
     

Informació

Codi
105761
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol