Pedagogies del Disseny

El vincle entre disseny i pedagogia es planteja en aquesta assignatura en dues direccions: no només des de les condicions per a l'aprenentatge del disseny sinó també des de l’aportació del disseny a la pedagogia. És a dir, es proposa una aproximació a ‘com aprendre a dissenyar’ i a “com dissenyar l'aprenentatge”.

Objectius formatius

  • Aprendre a reconèixer els hàbits, les rutines i els formats heretats en els entorns d'aprenentatge del disseny, per qüestionar-ne la idoneïtat.
  • Repensar i re-imaginar una escola de disseny i d’art, a partir de l’obra d’autors rellevants en l’avantguarda pedagògica dels estudis creatius.
  • Problematitzar la matèria ‘Disseny’ del currículum de batxillerat a Catalunya, per plantejar una aproximació que posi en acció un entorn més enllà dels formats tradicionals tant de disseny, com d’aprenentatge.

 

Aquesta assignatura s’imparteix en: català, castellà

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà, anglès

Informació

Codi
105761
Crèdits
5
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol