EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Pedagogies del Disseny

Guia docent

Codi

104562

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català

E I N A