EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Pedagogies del Disseny

El vincle entre disseny i pedagogia es planteja en aquesta assignatura en dues direccions: no només des de les condicions per a l'aprenentatge del disseny sinó també des de l’aportació del disseny a la pedagogia. És a dir, es proposa una aproximació a ‘com aprendre a dissenyar’ i a “com dissenyar l'aprenentatge”.

Objectius formatius

Contingut

  1. Disseny com a tercera àrea de coneixement
  2. Pedagogies radicals
  3. Relacions entre disseny i pedagogia: quin disseny per a quin aprenentatge?
Codi

104562

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Durant el curs s’alternaran diversos formats de docència:

Per tal de donar resposta als requeriments de distanciament físic relacionats amb la pandèmia de la CÒVID-19, part de la docència pot ser que hagi de ser impartida en línia, o en espais fora de les instal·lacions del Centre.

Activitats formatives

Avaluació

Criteris d’avaluació

Bibliografia i enllaços web

E I N A