Edició contemporània

La pervivència dels sistemes tradicionals d'estampació -amb les implicacions materials que comporta de multiplicació i limitació alhora de les edicions d'obra gràfica original- i la convivència amb la completa desmaterialització de l'art -que podria entrar en conflicte amb les dinàmiques establertes en el sector- haurien de centrar el debat en aquesta assignatura.

Edicions contemporànies es planteja com un territori d'experimentació on puguin conviure pràctiques analògiques de generació i especulació amb obra múltiple en un context postdigital que sembla abocar-nos a la dissolució de l'autoria, la infinita reproductibilitat o la immaterialitat mutant de les produccions editorials.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105758
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol