Disseny performatiu

Disseny performatiu, tal i com el seu nom indica, és una assignatura que posa atenció a la vessant performativa de la pràctica del disseny, aspecte que reverbera tant en el procés de disseny, com en la comunicació del projecte, i, per descomptat, en el seu ús final. Pensar el disseny des de la seva dimensió performativa és reflexionar sobre l'experiència d’aquests dissenys, el relat i discursos que s’hi despleguen, i, finalment les relacions estètiques i polítiques que hi apareixen.

Aquesta mirada performativa opera tant en el disseny editorial, digital, de producte, objecte, i d’espais ja que l'experiència en el disseny està intrínsecament lligada a la forma en com ens relacionem amb les coses, amb el món. Així doncs, en aquesta assignatura s'especularà sobre el paper que ocupa la performativitat en aquesta pràctica per valorar- ne les seves possibilitats.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105754
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Idioma
Català