Disseny performatiu

L'acció concretada en un espai i un temps és el motor bàsic de les arts escèniques. La dificultat no ve donada per la seva descripció per separat, acció, espai i temps, sinó per observar la seva interacció. Un no existeix sense els altres dos fet que provoca la concepció del trinomi espai/temps/acció com un sol cos. Situat, tal i com apunta Patrice Pavis en la intersecció d'un món concret i material, amb un món possible. Quin lloc ocupa, en canvi, en el projecte de disseny?

Aquesta assignatura investiga les possibilitats que ofereix estendre aquest cos invisible i il·limitat regit per coordenades, desplaçaments i trajectòries en el projecte de disseny, per observar i analitzar, posteriorment, els canvis que provoca en el seu resultat. L'exploració anirà acompanyada per la reflexió i posada en pràctica d'una determinada actitud del dissenyador atenta a l'ara i aquí, propositiva i compromesa fins a les últimes conseqüències.

Objectius formatius

  • Analitzar els plantejaments projectuals propis i els dels altres per generar-ne una reflexió crítica.
  • Aprendre metodologies pròpies de les arts escèniques per introduir a l'àmbit del disseny.
  • Comprendre la importància de l'espai, el temps i l'acció en la ideació i formalització del projecte de disseny en tant que factors d'alteració del projecte de disseny disciplinar.
  • Incentivar el disseny "des de" les persones i no "per a" les persones, posant atenció al cos, el moviment i les relacions.

Aquesta assignatura s’imparteix en: català

Les tutories es podran realitzar en: català / castellà / anglès

Informació

Codi
105754
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Idioma
Català