EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Creació Digital

Guia docent

Codi

200675

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Anglès

E I N A