EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Olympic matters
Demystifying, revealing and visualizing the Olympic Games

Marc Oriol Serra
moriol@eina.cat

Olympic matters és un projecte que neix amb el propòsit de comunicar visualment un seguit d’informació relacionada amb el gran esdeveniment mundial que són els Jocs Olímpics.

Aquest fet esportiu té lloc cada quatre anys en una ciutat del món diferent i la seva durada real és d’unes dues setmanes, temps durant el qual aquesta ciutat esdevé la capital mundial no només pel que fa a l’àmbit esportiu, sinó també al social, cultural i mediàtic.

Tanta atenció concentrada en un temps i un espai concrets genera una gran quantitat de dades, estadístiques, curiositats i efemèrides que s’han recollit en aquest treball per a ser visualitzades de forma visual i atractiva.

El mitjà utilitzat per comunicar aquesta informació és la infografia, una disciplina gràfica que sintetitza gràficament la informació i aconsegueix millorar la comprensió del lector i presentar les dades d’una forma més amena i directa.

Web

marc-oriol.com

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Laia Clos, Jordi Duró, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A