EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

La forma visual de les matemàtiques

Carme Almenar Sempere
calmenar@eina.cat

La forma visual de les matemàtiques vol aportar una manera nova d’aprendre aquesta matèria, diferent de com s’ha explicat habitualment. Són matemàtiques basades en raonaments lògics per a l’hemisferi esquerre del cervell. Les persones que tenen més desenvolupat l’hemisferi dret que l’esquerre entenen millor la informació perceptiva que la raonada, per tant, es vol crear un sistema visual per facilitar la comprensió a aquest grup de persones. La metodologia escollida per explicar les matemàtiques és la següent: mostrar autors no matemàtics que utilitzen les matemàtiques a la seva obra i després exposar un teorema matemàtic relacionat amb cadascun d’ells. D’aquesta manera el teorema s’entén conceptualment i podem veure com el podríem aplicar després a la vida real. L’objectiu d’aquest projecte és humanitzar les matemàtiques amb un llenguatge i uns exemples propers a nosaltres i donar a la forma la mateixa importància que al text, aconseguir que el contingut visual i el textual es retroalimentin perquè ambdues parts contenen informació important.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Laia Clos, Jordi Duró, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A