EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Olia

Denis Lara Molina

Olia és un embalatge experimental de sabó per a cosmètica natural. Aquest embalatge està fet amb material de rebuig, l’oli fregit de les cuines aprofitant la idea de rebuig=aliment i que ofereix una doble solució per al medi ambient i la salut humana.

El projecte substitueix l’embalatge convencional d’alguns productes cosmètics (més concretament, el plàstic) per un embalatge que faci la funció d’embolcall, però que en acabar-se el cosmètic pugui tenir la seva funció primària com a producte higiènic. El projecte també té com a objectiu atorgar a l’usuari una alternativa als productes d’higiene corporal que contenen tòxics i substàncies nocives per a la salut. Per tot això, Olia és un embalatge per a cosmètica natural i ecològica.

Web

denislaramolina.wixsite.com

Especialitat
Disseny de Producte
Tutors
Jordi Esteve, Oriol Ventura
Tribunal
, Francesc Crous, Ariadna Fàbregas, Jon Marín, Javier Nieto, Ester Pujol, Oriol Ventura, Dani Vila

E I N A