EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Hbee

Cristina Bonamusa Martinez

Ens trobem davant de problemes de caràcter mediambiental, que principalment estan causats per l’activitat humana, la qual ha ocasionat canvis en el clima, en els ecosistemes i, tot això, a un ritme alarmant d’extinció d’espècies. Les abelles són les pol·linitzadores de major importància mediambiental, sense elles ens trobaríem amb fallades ecosistèmicques i pèrdues alimentàries greus. Per això, es presenta un producte que proporciona un lloc on el 90% de les espècies d’abelles poden fer niu en un ecosistema en auge: les ciutats.

Hbee és un hotel d’insectes pol·linitzadors específic per a abelles solitàries i pseudosocials instal·lat en els horts urbans i els jardins de Barcelona. El disseny és l’equilibri entre l’estètica urbana i el medi natural, un producte en sèrie per a la seva màxima difusió a la metròpoli, adaptable a les necessitats de l’espècie i a la localització per la seva capacitat de modular. També és reciclable pels materials que el componen i es deriva un residu mínim de la seva fabricació. Implica una millora de la biodiversitat de les zones verdes i, per tant, de la qualitat de vida dels ciutadans.

Especialitat
Disseny de Producte
Tutors
Jordi Esteve, Oriol Ventura
Tribunal
, Francesc Crous, Ariadna Fàbregas, Jon Marín, Javier Nieto, Ester Pujol, Oriol Ventura, Dani Vila

E I N A