EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

dinou, el procés de dol respecte de la mort

Anna Vicho Sánchez

dinou es basa en la realització d’una instal·lació lumínica itinerant que tracta el procés de dol respecte de la mort, mitjançant la creació d’un recorregut. Aquest recorregut es divideix en cinc etapes, basades en la teoria de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross.

La proposta té la intenció de mostrar quins són els diversos estats i sentiments pels quals es passa d’una manera diferent a la establerta, ja que aquest procés acostuma a mostrar-se poc a causa del caire personal que el caracteritza. L’objectiu que s’hagi decidit que sigui un recorregut es deu al fet que vol caracteritzar-se per ser un espai experiencial, on pugui accedir tant gent que hagi passat pel procés com que no.

Especialitat
Disseny d'Espais
Tutors
Anna Bach, Sara Coscarelli
Tribunal
, Anna Alcubierre, Anna Bach, Nora Balcells, Judit Colomer, Sara Coscarelli, Albert Crispi, Tomàs López, Raúl Oliva, Sílvia Santaeugènia, David Steegmann

E I N A