EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

IOM, Reflection ritual

Patricia Le Hech Díez
plehech@eina.cat

Gràcies a la reflexió sobre la situació de la societat actual i sobre l'espiral en què ens trobem, veiem que en el nostre dia a dia ens costa estar atents a tots els estímuls que rebem i sovint això es converteix en una manca d'empatia davant les dificultats dels altres o els problemes del món. Això és fruit d'una manca de pausa, reflexió i percepció conscient del nostre entorn. Hem perdut el sentiment de connectivitat tant físic com espiritual i l'hem substituït per una connectivitat digital. Arran d'aquesta realitat, neix iom.

iom és un producte que busca l'autoreflexió de l'individu; sempre en positiu.

Vol crear un hàbit o ritual que convidi l'usuari a prendre consciència de si mateix dins d'un context sociocultural, i d'aquesta manera, motivar-lo perquè reaccioni, rectifiqui o incrementi el comportament segons cada cas. Ho fa a través de la repetició del gest d'abocar una mesura de sorra per cada bona acció que es realitza durant el dia.

Text complet

Especialitat
Disseny de producte
Tutors
Oriol Ventura
Tribunal
, Oriol Ventura, Francesc Crous, Àlex Mitrani, Daniel Vila, Ariadna Fàbregas, Javi Nieto

E I N A