EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Sempre junts

Berta Peiró
bpeiro@eina.cat

Sempre junts és un lot d’ajuda per als nens que pateixen un dol paternal prematur. La finalitat del producte, que està destinat a un públic objectiu d’entre 5 i 10 anys, és acompanyar-los en aquest procés i ajudar-los a superar-lo de la millor manera possible.

El lot està format per un llibre, unes preguntes, una carta, una nina, unes targetes i una capsa. Tots aquests elements estan dissenyats per acomplir una funció en cada etapa del procés, en el qual és essencial l’acompanyament dels pares, per aconseguir la plena comprensió i enfortir el vincle afectiu familiar.

Especialitat
Creació visual
Tutors
Artur Muñoz
Tribunal
, Enric Font, Enric Mas, Artur Muñoz, Lluís Nacenta

E I N A