EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Elements

Carolina Montero Espluga
cmontero@eina.cat

Elements és un projecte de packaging i identitat d’una marca de te medicinal xinès. A partir de la investigació dels principis bàsics de la medicina xinesa es pretén crear una marca de te xinès com a alternativa a la medicina occidental per tal de recuperar els valors i coneixements d’aquesta cultura mil·lenària. El resultat del treball es materialitza en una línia de cinc productes de te medicinal xinès.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
, Elena Bartomeu, Laia Clos, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Jon Marin, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A