EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

El tatuatge: la marca de singularitat

Pol Pinyana Giner
ppinyana@eina.cat

El tatuatge és una forma d’expressió creativa i per tal de comprendre-la s’han d’analitzar una sèrie de factors que han influït en el seu desenvolupament al llarg dels diferents contextos socials i culturals. Al llarg d’aquest treball descobrirem les causes que han fet que el tatuatge deixi de ser un tabú i s’hagi generalitzat en la nostra societat.

El cert és que vivim en un sistema que ens dictamina unes condicions socioeconòmiques que s’imposen sobre qualsevol cos, i que han provocat una sèrie de canvis culturals que han propiciat una estandardització de la personalitat. Els mitjans de comunicació ens influeixen i ens marquen unes pautes de consum i de comportament. L’ús de les xarxes podria certificar que ens trobem immersos en un context social en què predomina el poder de la imatge i de l’aparença per damunt de la realitat. Tot i així, paradoxalment, la imatge també ens permet fer associacions amb sentiments, estats d’ànim, lligams afectius, etc., que van més enllà de la superficialitat.

Davant de la pèrdua dels valors i de la identitat individual que provoca l’estandardització de l’estil de vida que proposa el sistema en la societat capitalista, busquem a través de la imatge plasmada en el cos una manera de veure representats els nostres motius existencials d’identitat. El gust pel tatuatge es troba en una mescla ambigua de la reivindicació de la singularitat de l’individu i la seva exteriorització, confrontades amb el sotmetiment del context social; en definitiva, reproduir una acció de consum estètic per tal d’obtenir una certificació de pertinença a l’entorn. Tot i així, el tatuatge no només es presenta com un producte de consum estètic, sinó que al mateix temps genera un vincle amb una condició de permanència física que li afegeix un valor tant simbòlic i estètic com personal i identitàri.

Actualment, l’expressió creativa del tatuatge se centra sobretot en l’individu, en l’entorn i en la societat en què aquest viu, en les inquietuds, les idees i els sentiments que aquesta li transmet. El tatuatge genera una connexió visceral entre l’expressió artística del tatuador i l’individu tatuat. Està esdevenint una eina de comunicació entre els individus del nostre temps, que hi troben la possibilitat de veure’s representats a través d’un canvi estètic, que els singularitza i els identifica amb unes idees i uns valors que ells consideren propis, representats en unes formes usualment simbòliques inserides en la seva pell de forma permanent.

He volgut acompanyar el treball d’investigació d’una part creativa, que ha evolucionat tant en un sentit qualitatiu com en un sentit intel·lectual gràcies als coneixements adquirits al voltant de l’estudi de la concepció del tatuatge. He volgut generar un conjunt d’il·lustracions en què es pogués distingir un estil personal i aplicar-lo al tatuatge. Per tal de fer una apreciació i una anàlisi sobre el meu treball, he de tenir clar quins són els meus referents. La base del meu estil, que em motiva i impulsa la meva creativitat, es deriva d’una sèrie de tendències que en l’actualitat estan marcant un full de ruta nou en el món del tatuatge.

Com que hi ha un salt qualitatiu quant a l’habilitat tècnica del tatuatge respecte de les il·lustracions, algunes no han estat tatuades, però tot i així, el recull no deixa de ser una mostra de la meva capacitat creativa i una fita per assolir quant al meu nivell de tatuatge.

Especialitat
Creació visual
Tutors
Artur Muñoz
Tribunal
, Enric Font, Enric Mas, Artur Muñoz, Lluís Nacenta

E I N A