EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Disseny d'una biblioteca de moda

Sonia Vivo Sarria
svivo@eina.cat

Aquest treball consisteix en la recerca d'un sistema de consum de moda que contempli l'actualització constant, la seva factibilitat present i a llarg termini en armonia amb la natura i el benefici humà. Per aconseguir-ho s'ha realitzat una investigació teòrica i pràctica per mitjà de metodologies i eines pròpies del disseny i s'ha creat una biblioteca de moda com a possible solució del fast fashion.

Especialitat
Creació visual
Tutors
Artur Muñoz
Tribunal
, Enric Font, Enric Mas, Artur Muñoz, Lluís Nacenta

E I N A