EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Energy University

Javier Arizu Rosell
jarizu@eina.cat

El projecte consisteix en la creació i coordinació de la imatge corporativa de la Universitat de l’Energia. Aquest és un centre privat enfocat a la investigació i divulgació dels coneixements energètics. No només pretén abraçar el camp científic, sinó també l’humanístic. Amb això, es busca generar tot un seguit de vies de progrés i debat enfocades tant a l’àmbit social com al tecnològic en els reptes que l’energia presenta a la humanitat.

A banda de l’àrea acadèmica, el centre organitza setmanalment un cicle de conferències que desemboca en un festival anual. En l’àmbit editorial es publiquen una revista i una col·lecció que recull tesis i assaigs sobre l’energia.

En l’àmbit gràfic la identitat presenta un aspecte acadèmic i neutre. És a partir del desenvolupament del seu llenguatge que s’aconsegueix comunicar els valors diferenciadors del centre, essent essencial la reinterpretació de l’energia com a enfocament central del grafisme i els seus elements.

Web

javierarizu.com

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Marc Català, Pablo Juncadella

E I N A