EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Màsters i postgraus

Màster en Disseny d’espais: User experience

© Oriol Ventura

Sol·licita una entrevista a postgraus@eina.cat

El màster en Disseny d’espais: User experience aporta els coneixements avançats necessaris per a l’exercici de la professió del disseny d’espais per dissenyar des d’una dimensió emocional, sensitiva i perceptiva, amb una dedicació específica en la generació d’experiències.

La interacció amb l’usuari és clau per qüestionar els valors convencionals del disseny d’espais, i per crear entorns amb contingut que generi en l’usuari un posicionament determinat sobre l’experiència viscuda. Amb aquest fi, el màster en Disseny d’espais proporciona les eines conceptuals, tècniques i creatives més avançades, per al desenvolupament del pensament crític, com ho són l’emoció i la percepció en l’espai, el Design Thinking aplicat a l’espai o tècniques com la sostenibilitat, l’accessibilitat i la il·luminació als espais.

El Màster en Disseny d’espais: User Experience està format per dues diplomatures de postgraus que es poden cursar de manera independent:

El màster en Disseny d’espais: User experience d’EINA compta amb la col·laboració del Museu del Disseny de Barcelona i del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Objectius formatius

El màster en Disseny d'Espais: User Experience té per objectiu fonamental formar professionals en el camp específic del disseny d’espais i adaptar els coneixements tècnics i creatius als diversos àmbits d’actuació: espais comercials, residencials, de treball, efímers, escenografia, o nous conceptes d'espai.

Pretén professionalitzar una activitat fortament lligada a altres disciplines i mancada de formació rigorosa en la nostra àrea geogràfica, així com completar la formació dels perfils de dissenyador, arquitecte i arquitecte tècnic.

És fonamental que l’estudiant aprengui a donar valor a les noves tecnologies en el condicionament de l’espai físic, a més d’assimilar els valors crítics socials i culturals emergents que es troben en la base dels criteris d’implantació mitjançant les disciplines que els articulen: ergonomia, ecologia, economia, sociologia, antropologia i les seves incidències i repercussions en la projecció.

Sortides professionals

Disseny d’espais interiors i exteriors: disseny d’espais domèstics i comercial, rehabilitació, adequació d'espais de treball i d'oficines, espais públics i jardins, disseny d'esdeveniments i d'espais efímers, estands, disseny de sistemes per a locals comercials de cadenes i franquícies, disseny d'exposicions, aparadorisme. Direcció i gestió d’obres.

Preinscripcions obertes!

Títol
Màster en Disseny d’espais: User experience per la UAB (Titulació en tràmit)
Edició i curs

1a, curs 2020-2021

Crèdits

70 ECTS

Preu

8.400€ (10% dte. exalumnes i Alumni UAB Premium)

Coordinador

Sara Coscarelli

Dates

Del 21 de setembre de 2020 al 16 de setembre de 2021

Horari

De dilluns a dijous, de 16h a 20h

Durada

500h presencials i 1.250h de treball autònom de l'estudiant

Idioma

Castellà (80%), català (10%) i anglès (10%)

Places

mínim 15 - màxim 26

Lloc

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Professorat

A qui va dirigit

Es consideren adients les candidatures procedents de: Graduat Superiors en Disseny, Arquitectura i Arquitectura tècnica, Escenografia o d’altres titulacions o formacions sempre que tinguin experiència o vinculació amb les disciplines del disseny en general i del disseny d’espais en particular. Es recomana tenir coneixements bàsics de representació, en especial de dibuix i delineació digital.

Requisits d’accés: per accedir al màster es requereixen coneixements i/o experiència bàsica en arquitectura, disseny d’espais o afins, representació d’espais amb programari especialitzat.

Accés

Per inscriure’t a aquest estudi, cal passar un procés de selecció i complir amb els requeriments acadèmics i administratius.

Per fer-ho, cal disposar d’un número d'identificació universitària (NIU/NIA) i una paraula de pas. Si encara no ets estudiant d’EINA, per obtenir-los has de realitzar la sol·licitud de registre.

Després has d’accedir a la plataforma d’inscripció i adjuntar la documentació d’accés (màxim 2MB per arxiu):

Per més informació sobre el procediment d’acceptació, requeriments de titulació i altres dades d’interès, pots consultar l’apartat d’accés a màsters i postgraus de la nostra web o escriure’ns a postgraus@eina.cat.

Programa

Mòdul 1 – Emoció i percepció en l’espai

Reflexió al voltant de les repercussions que l'emoció i la percepció tenen en l'espai. Anàlisi de la temàtica del projecte i de les eines per generar un concepte. Estudi dels diferents tipus d'espais que han existit en la història contemporània del disseny d'espais. Estudi de la preexistència del lloc com a essència del concepte de la nova intervenció.

El mòdul està constituït per les següents assignatures:

Mòdul 2 – Design thinking aplicat a l’espai

Millora de les estratègies d'ús de les eines de dibuix per a la representació de projectes. Introducció a les tècniques fotogràfiques i a la percepció de la llum per a una òptima visualització de l'experiència del lloc. Estudi de les eines de representació gràfiques que poden usar-se en el disseny d'espais.

El mòdul està constituït per les següents assignatures:

Mòdul 3 – Tècniques en el disseny d’espais

Estudi de les tècniques en disseny d'espais relacionades amb la sostenibilitat, la il·luminació i l'accessibilitat. Anàlisi de les característiques del disseny biofílic i com la naturalesa repercuteix en la generació de l'espai. Fonaments de la llum i el color i aplicació a l'espai. Comportament, propietats, funcions i tipologies. Factors i necessitats ergonòmiques. L'usuari i la seva relació física amb l'espai. Criteris d'accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda.

El mòdul està constituït per les següents assignatures:

Mòdul 4 – L’experiència com a creadora d’identitat

Comprensió dels espais en què la identitat és preeminent, com ara els espais culturals, les àrees d'espera i pas, i els espais domèstics i turístics vinculats a la residència.

Cultural Spaces. Disseny d’espais de coneixement.

Mòdul 5 – Prestació de serveis comercials

Workshops d'espais on es realitzen Prestacions de Serveis Comercials. Workshops d'espais de venda a el públic, de restauració i d'espais d'oci, en què entra en joc el factor del temps lliure.

Mòdul 6 - Entorn formatiu i professional

Workshops d'espais implicats amb l'entorn formatiu i professional. Workshop de pensament i reflexió sobre les necessitats que tenen els espais dedicats a l'educació, en funció de les seves metodologies pedagògiques. Workshop d'espais de treball, en els quals l'armonia, el disseny i l'ergonomia juguen papers referencials. Workshop d'espais de treball, en els quals l'armonia, el disseny i l'ergonomia juguen papers referencials.

Mòdul 7 – Treball Final de Màster (TFM)

Desenvolupament d’un treball de disseny d’espais de forma autònoma i a partir d’interessos personals. Compta també amb un taller de creació narrativa i un taller de Comunicació.

Dades de contacte

E I N A