EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Màsters i postgraus

Doctorat de Recerca en Art i Disseny

Doctorat EINA

EINA impulsa desde 2017 el doctorat de Recerca en Art i Disseny com un itinerari del Programa de doctorat de Filosofia i Teoria de les Arts de la UAB. Des del Màster oficial de Recerca en Art i Disseny (MURAD), EINA ofereix la possibilitat de continuar els estudis participant en aquest doctorat, que dóna accés al títol de Doctor/a per la UAB.

Els doctorands i doctorandes, compten amb la co-direcció d’un/a docent d’EINA i un professor/a de diverses titulacions de la UAB, i poden participar en diferents seminaris sobre temes de disseny, filosofia, estètica i teoria de les arts impulsats des d’EINA o des del departament de Filosofia i teoria de les arts de la UAB.

Especialment pensat per donar suport al seguiment de les tesis doctorals en curs, el seminari GEARAD - Grup d’Estètica Aplicada a la Recerca Artística i en Disseny funciona com a grup de lectura i discussió de caràcter metodològic, procedimental i de continguts. A més de les sessions de treball mensuals, es promou la participació dels seus membres en activitats de recerca com ara publicacions, congressos, seminaris, etc. a fi de capacitar-se en el desenvolupament dels formats acadèmics usuals.

Amb el doctorat de Recerca en Art i Disseny, que dóna accés al títol de Doctor/a per la UAB, EINA ha estat el primer centre universitari de Disseny i Art de l’Estat Espanyol en oferir tot el continu formatiu des del Grau fins al doctorat, aspecte que el converteix en pioner al nostre país amb una formació acadèmica afí a la dels centres europeus de perfils formatius globals dedicats a la recerca artística i de disseny.

Objectius

Amb aquest programa de doctorat es potencia la recerca en art i disseny, amb l’objectiu de multiplicar les investigacions que prenen aquestes disciplines com a generadores de processos, i també com a eines d’exploració que s’interseccionen amb altres àmbits de coneixement. Amb aquesta perspectiva es contribueix a donar continuïtat als estudis de disseny i art des de l’àmbit de tercer cicle creant, alhora, una comunitat de doctorands i doctorats/des, que enriqueix les perspectives de futur d’aquests àmbits de coneixement.

Grups de recerca

El doctorat de Recerca en Art i Disseny d’EINA està vinculat al SGR GRETA -Grup de Recerca en Estètica i Teoria de es Arts, i els seus doctorands participen en activitats acadèmiques organitzades per els Projectes de recerca que hi formen part.

Directors de tesi

Personal docent investigador doctor d’EINA i del departament de Filosofia i Teoria de les arts de la UAB.

Títol
Doctorat de Recerca en Art i Disseny per la UAB
Edició i curs

4a edició, 2020-2021

Coordinador

Tània Costa, Jèssica Jaques i Gerard Vilar

Idioma

Castellà i català

Places

10

Lloc

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

A qui va dirigit

A qualsevol persona titulada amb un màster oficial que proposi un projecte de recerca en disseny i/o art, ja sigui de caràcter teòric o bé teòric-pràctic. La proposta de projecte ha de ser acceptada per la Comissió de Doctorat.

Accés

Accés i pagament a través del procediment i web del Programa de doctorat de Filosofia i Teoria de les arts de la Universitat Autònoma de Barcelona

Programa

El programa per al proper trienni s'està revisant.

Dades de contacte

E I N A