postgrado diseño de elementos gráficos de EINA

Disseny d’elements gràfics

La diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics d’EINA té per objectiu formar professionals en l’àmbit del disseny gràfic i la comunicació visual. Aborda les especificitats del disseny gràfic, tant pel que fa al disseny d’elements gràfics, així com la gestió i la direcció de projectes gràfics.

A més, aprofundeix en el coneixement de la tipografia, la producció gràfica, la gestió i la creació de projectes d’aplicacions gràfiques i d’identitat gràfica, així com en els recursos de software que ajuden al seu desenvolupament.

Inclosa dins del Màster en Disseny Gràfic d’EINA, aquesta diplomatura està orientada tant a persones que tinguin coneixement en altres àmbits del disseny, la comunicació o àmbits afins com l’arquitectura, la il·lustració, el periodisme, etc, així com a persones que acreditin una experiència pràctica professional.

Guia docent 2020-2021 (en castellà)

Modalitat: Aquest curs s'ofereix en modalitat presencial.

Paula Terra - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Paula Terra - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Maria Millan - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Maria Millan - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Júlia Martí - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Júlia Martí - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Gerard Casadevall - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Gerard Casadevall - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Georgina Cabrera - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Georgina Cabrera - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Júlia Valldolitx - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Júlia Valldolitx - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Ariadna Flores - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Ariadna Flores - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Cecilia Gorriz - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Cecilia Gorriz - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Mengdi Li - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Mengdi Li - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Laia Gabriel - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Laia Gabriel - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Eric Nebe - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Eric Nebe - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Fernanda Binvignat - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Fernanda Binvignat - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Santiago Sánches de Castro - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Santiago Sánches de Castro - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Jose Navarro - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Jose Navarro - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Isabel Gatuslao - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Isabel Gatuslao - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics
Irati Antia - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics Irati Antia - EINA - Diplomatura de postgrau en Disseny d’elements gràfics