EINA Bosc

Intervencions Artístiques EINA Bosc

El procés de construcció d’EINA Bosc anirà acompanyat d’una sèrie d’intervencions artístiques que combinarà formats performatius, discursius, efímers, conceptuals i meta-estructurals. La vocació d’aquest programa serà la de explorar els espais, la seva estructura i la seva memòria, així com generar idees de cara a fases posteriors de la construcció i del funcionament del nou edifici i dels seus tallers.  

El programa contempla inicialment tres línies de treball, on participaran artistes i agents convidats de la comunitat creativa de Barcelona, així com estudiants d’EINA inscrits a cada una d’elles, prèvia convocatòria. El desenvolupament del programa serà, en certs aspectes, presencial i, en altres, digital.   

Les tres línies de desenvolupament del programa d’intervencions seran les següents:  

Performance per a documentar un espai en construcció

Anamnesis: Excavar la memòria 

Laboratori d’Anarquitectura 

Informació

Les diferents activitats tindran lloc al llarg del mes de març de 2021. La llista de participants i convidats d'aquest programa serà publicada el gener de 2021, junt amb l'obertura d'inscripcions per a estudiants d'EINA i públic general.