Programes de Mobilitat Outgoing

Els programes de mobilitat als que EINA s'addereix són:

  • Erasmus Estudiants. Programa d’intercanvis amb universitats europees que gaudeixen de la beca Erasmus. Aquest programa reconeix els crèdits cursats a les universitats d’acollida gràcies a l’European Credit Transfer System (ECTS).
  • Programa de mobilitat d’estudiants UAB. Programa d’intercanvis amb universitats de fora d’Europa (principalment d’Amèrica, Àsia, i Oceania).

Requisits

Per poder realitzar un intercanvi, cal estar matriculat/da d’estudis de Grau a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs 2018/2019 i matricular-se durant el curs 2019/2020. S’ha de tenir en compte que, si s’és seleccionat/da per marxar d’intercanvi durant el curs 2019/2020, i al llarg del curs 2018/2019 s’obtenen tots els crèdits del pla que són necessaris per a l’obtenció del títol, l’expedient es tancarà automàticament. Un cop l’expedient estigui tancat, no és possible reobrir-lo per realitzar cap nova matrícula ni reconeixement. En aquest cas, no es podrà gaudir de la plaça d'intercanvi durant el curs 2019/2020, perquè ja no s’estaria en disposició de matricular-se, requisit indispensable per ser estudiant d’intercanvi.

És necessari haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud. Tot i així, es recomana participar en els programes de mobilitat a l’alumnat de 3r i 4rt de Grau, per una millor convalidació de crèdits. Comptar amb certificats d’idiomes ajuda a obtenir millor puntuació a l’hora de sol·licitar la plaça de mobilitat, i és requisit indispensable per optar a les beques de la Generalitat.