Estades de recerca

EINA dóna la possibilitat de realitzar estades de recerca a investigadors/es procedents d’universitats d’arreu del món. Poden sol·licitar la realització de l’estada tant persones investigadores consolidades, com en formació en la seva etapa doctoral

En cap cas la realització de l’estada comporta l'estipulació d’un contracte o bé d’una remuneració econòmica.

Els i les investigadores visitants comptaran amb un/a docent que col·labora en l'acollida i podran desenvolupar la seva tasca de forma autònoma o bé integrant-se en un grup de recerca d'EINA. Al principi de l’estada s'inclouran en el registre d'investigacions visitants d’EINA i al final comptaran amb la certificació acadèmica acreditativa corresponent a la tasca duta a terme.

Les estades d’investigació tenen com a objectiu facilitar l’establiment de relacions entre investigadors i centres, i la possibilitat de conèixer altres cultures i metodologies docents. Al formar part de les tasques pròpies de cada docent, aquest tipus de mobilitat internacional no implica una remuneració específica, ni la signatura d’un contracte amb el centre que l’acull.