EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Pràctiques

Els estudis a EINA integren experiències laborals en estudis professionals i empreses externes durant el període de formació per tal de proveir els estudiants dels aprenentatges i les experiències necessaris que, un cop acabats els estudis, els assegurin una eficaç incorporació al món laboral.

Les pràctiques externes amb valor acadèmic i amb tutoria corresponen a una assignatura de 5 crèdits que equivalen a 125 hores de treball en un estudi, agència o departament intern d’una empresa en què es desenvolupin treballs de disseny i creació visual. L’objectiu principal és que l’experiència de treball en un entorn laboral aporti a l’alumne una visió més pròxima de les condicions en què s’encarreguen, es decideixen, es desenvolupen i es produeixen o s’implanten els projectes. D’altra banda, les pràctiques fomenten la desimboltura de l’estudiant en una estructura de treball o en un equip i posen a prova la seva capacitat d’iniciativa i d’aportar solucions.

L’assignatura Pràctiques se situa al quart curs i té caràcter optatiu. Els responsables de les pràctiques gestionen convenis amb un centenar d’empreses de diferents sectors (estudis professionals, agències de publicitat, enginyeries, empreses industrials o de serveis). La tasca del tutor és buscar el millor encaix entre les habilitats i aspiracions de l’estudiant i el lloc on realitzarà les pràctiques. Aquestes pràctiques són avaluades conjuntament pel tutor i l’empresa. Tot estudiant que es matriculi a aquesta assignatura té garantides aquestes pràctiques externes gestionades pel centre.

A més de les pràctiques, l’objectiu professionalitzador dels estudis de grau s’assoleix per altres vies:

E I N A