Usuari i interacció - Espais

L'objectiu principal de l'assignatura és dotar a l'estudiant de plantejaments de disseny que col·loquen a l'usuari com a centre del projecte, aprofundint en tècniques per saber detectar i qüestionar les necessitats dels usuaris i interpretar el seu context per poder generar solucions. El disseny centrat en l'usuari facilita la vida quotidiana i la nostra relació amb els objectes, la comunicació i els espais.

La usabilitat, el disseny d'interacció i l'experiència d'usuari (UX) estudien la forma en què les persones es relacionen amb el nostre context (comunicació, interfícies, productes, espais i experiències) per aconseguir que siguin més intuïtives, satisfactòries, recordables, més fàcils d'usar i amb una interacció més fluida.

Hem de comprendre què significa el “punt de vista de l'usuari”.

Encara que el Disseny d'Experiència de l'Usuari està molt lligat als llocs web, aplicacions web i productes interactius digitals, en realitat fa referència a la “experiència ideal” en usar un servei, producte o espai, per la qual cosa ens permet treballar solucions per dissenyar totes les experiències que una persona pugui tenir en relació al context en el qual viu.

Per tant, el treballar en el Disseny de l'Experiència, avui és competència de totes les àrees del disseny, ja que travessem un moment en el qual vivim la fusió dels mons físic i online i una excel·lent experiència començada online per un usuari, pot espatllar-se en la interpretació d'un missatge, en el primer moment d'ús del producte, en la recepció de l'hotel o en el moment de pagar una botiga o en el moment d'obrir un regal. El Customer Journey no acaba fins que no acaba l'ús del producte o servei per part de l'usuari.

Amb aquest enfocament en ment, la manera de plantejar el projecte canvia assumint un comportament més empàtic cap a les persones que seran els usuaris o consumidors de les nostres propostes. El punt és observar, explorar i visualitzar com se senten els nostres usuaris en utilitzar els nostres productes i serveis de principi a fi.

Objectius formatius

  • Conèixer mètodes per a la identificació de requeriments de projecte des del punt de vista de l'usuari i la seva aproximació al problema plantejat des d'una perspectiva global de disseny.
  • Entendre l'experiència d'usuari com un component fonamental dins de la disciplina del disseny i la seva aplicació a marques, productes o experiències digitals.
  • Entendre els paràmetres que influeixen en la interacció de l'usuari amb el seu context, analògic o digital.
  • Aplicar el testeig amb usuaris com a part important del procés de disseny a l'hora de validar conceptes o dissenys.
  • Entendre el paper clau del disseny en la relació entre persones i tecnologia.
  • Conèixer i interpretar els fonaments i normatives necessàries per desenvolupar projectes pensant en les capacitats de les persones.
  • Instruir en les tècniques i metodologies per a l'elaboració de projectes complexos amb solucions interprofessionals, potenciant les relacions interhumanes i el treball en equip.

Informació

Codi
105743
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
1
Idioma
Català
Espanyol