Teories del disseny

Teories del disseny es proposa introduir i analitzar críticament els principals discursos al voltant del disseny. A través d'activitats de lectura, discussió i investigació, s'oferiran algunes claus d'interpretació per a la comprensió de la figura del dissenyador tant en el recorregut històric com en la relació amb el context cultural i social actual.

Alguns dels temes que es tractaran tindran a veure amb els àmbits del disseny, la seva relació amb la cultura visual, amb els canvis econòmics i tecnològics, però també amb la responsabilitat social del dissenyador en un context mediambiental que ens obliga a repensar molts aspectes del consum i de la producció. El punt de partida per analitzar aquests aspectes seran els textos claus de diferents disciplines no només de l'àmbit professional del disseny, sinó també de la sociologia, de l'ecologia i de la filosofia.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105709
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol
Anglès