Taller d'imatge

El curs persegueix un apropament a la imatge en un sentit ampli des de diferents sistemes de generació, captura i manipulació de la mateixa, amb un émfasi especial en la fotografia i als procediments i l’actitud des d’on ens enfrontem al fet fotogràfic. 

L’assignatura es divideix en dues parts ben diferenciades. D’una banda ens enfocarem cap a un model d’experimentació en la generació d’imatges (PART 1) mentre que de l’altre s’exposa una visió canònica del medi fotogràfic (PART 2)

Objectius formatius

PART 1
Es pretén dotar l’estudiant de la capacitació suficient per a elaborar fotografies que li permetin expressar-se i presentar els seus treballs de manera adequada. En aquest sentit els coneixements esdevenen doblement instrumentals: D’una banda es tracta d’iniciar-se en el coneixement dels medis i els referents per a disparar i manipular imatges de manera creativa i expressiva; i de l’altra d’adquirir les suficients destreses en la utilització dels materials del plató, dels aparells fotogràfics analògics i digitals, dels objectius i de la resta de materials auxiliars així com en la gestió dels arxius resultants de tot el procés, per tal de tirar endavant treballs de disseny que incloguin imatge fotogràfica i ser capaç de presentar-los adequadament.

PART 2
Comprensió i execució  tècnica del dispositiu fotogràfic.
Comprensió i execució tècnica de la il·luminació amb llum continua a l’espai plató.
Desenvolupament de les competències necessàries per a realitzar un projecte fotogràfic simple.
Coneixement de la història de la fotografia.

Aquesta assignatura s’imparteix en: Català / Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català / Castellà

Informació

Codi
105708
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Idioma
Català
Espanyol