Sistemes d’identitat

Establir una plataforma de coneixement en el disseny i gestió de la identitat visual corporativa, que doni eines de treball a l’alumne per tal de gestionar les diferents peces de comunicació visual amb l’objectiu final de configurar una identitat de marca.

Informació

Codi
105729
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català