EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Sistemes d’identitat

Establir una plataforma de coneixement en el disseny I gestió de la identitat visual corporativa, que doni eines de treball a l’alumne per tal de gestionar les diferents peces de comunicació visual amb l’objectiu final de configurar una identitat de marca .

Codi

105729

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

Avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

E I N A