EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Serigrafia

Guia Docent

Codi

200698

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
  • Miguel Bustos
Llengües

Català Castellà

E I N A