Seminaris d'estudis crítics

Seminaris de Pensament Crític és una assignatura obligatòria de 4t curs que expandeix Anàlisi i Crítica del Disseny (cursada el semestre anterior) treballant a partir de textos no vinculats directament a la teoria i la crítica del disseny. D’aquesta manera s’obre el panorama de lectures dels estudiants que adquireixen recursos per a la crítica i instruments d’anàlisi procedents d’altres disciplines de les ciències socials.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105752
Crèdits
3
Curs
4
Semestre
2