EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Representacions digitals en codi obert

L’assignatura es dividirà en dos blocs de continguts diferenciats però ambdós amb la voluntat d’incerir en aquell espai de la representació digital idoni per a perfils de dissenyadors pròxims a la creació visual i a la cultura del disseny.

Bloc 1: Il·lustració digital En aquest bloc es treballarà la il·lustració digital des de dues estratègies diferenciades: dibuix vectorial i bitmap. Cada una d’aquestes parts, es desplegarà seguint tècniques tals com el collage o el fotomuntatge.

Bloc 2: Creació visual des de la programació

Des del moment que els ordinadors varen tenir una interfície gràfica (una pantalla), l’atracció de les arts visuals per la programació ha estat completa. Al principi d'una manera molt farragosa i després de una manera més interactiva, les possibilitats que s'han anat obrint des del codi cap a la visualització de la forma, la creació visual i les arts plàstiques ha anat "in crescendo".

Avui en dia, diversos paquets permeten codificar amb prou facilitat perquè no sigui una tasca inabordable: el codi simplificat (scripting) en diversos llenguatges pot ser usat en paquets gràfics, o al mateix web; els sistemes de programació visual permeten encara simplificar el procés d’una manera senzilla, suposant fins i tot una revolució pedagògica en nivells de formació infantil i primària.

El curs abordarà una iniciació a la creació visual des de la programació, amb eines senzilles i fàcilment instal·lables o eines on-line, de tal manera que es pugui passar de la idea a la forma en poc temps.

Codi

105738

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

E I N A