Representacions digitals en codi obert

L'assignatura de Representacions Digitals en Codi Obert està pensada per iniciar-se en el procés de disseny d'espais i objectes assistit per l'ordinador. El curs vol crear un recorregut projectual a través de conceptualització de regles, i la utilització d'un software que apliqui aquestes regles, que s'aniran convertint en formes i objectes fins a la fabricació amb eines digitals de petits prototips derivats del procés endegat.

No ens interessa tant la idea com el procés, el camí cap a el desconegut, el control de formes complexes a través de petites regles senzilles. El valor que ens aportarà descobrir com creem resultats imprevistos, serà un dels principals aprenentatges d'aquest curs.

El curs aborda el procés creatiu d'una forma emergent, provocant i aconseguint resultats a partir d'un determinat procés de treball fonamentat en l'experimentació. En aquest cas un procés en el qual l'ordinador tindrà especial rellevància.

Informació

Codi
105738
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat