EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Propietats i Usos de Nous Materials per al Disseny

Codi

200658

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Tecnologia

Professorat
Llengües

Castellà Català

Continguts de l’assignatura

E I N A