Projectes 6 - Producte

El segon semestre del 3r curs de disseny de producte servirà als alumnes per tenir una opinió pròpia sobre l’entorn local del món del disseny de producte, sobretot del disseny de mobiliari. S’organitzarà tres tipus de projectes enfocats dirigits des d’un punt de vista molt conceptual al principi del semestre per acabar amb un producte realitzat pels alumnes amb el suport dels professionals locals. L’objectiu és que siguin capaços de realitzar un producte amb una data d’entrega molt clara i tindran l'oportunitat de fer servir les eines que han après en anteriors cursos, cadascú amb el seu estil.

Objectius formatius

L’objectiu de l'assignatura serà de dotar a l’alumnat amb una capacitat d’analitzar l’entorn i els elements amb què poden contar: Saber esprémer al màxim les seves qualitats com a dissenyadors, el seu potencial de produir un producte amb artesans i industrials locals, i saber presentar-lo i defensar-lo davant de potencials clients.

D’aquesta manera, l’estudiant aprendrà a decidir quines eines i processos creatius podrà aplicar per segons quin projecte. Cada projecte serà individual (o per parelles) i requerirà un procediment diferent de la resta, per tant, cada alumne haurà de ser capaç de desenvolupar la seva idea amb el camí que consideri més apropiat. Dirigiran un projecte enfocat amb les mateixes característiques que es trobaran en el seu futur professional.

Informació

Codi
105714
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català
Espanyol