Projectes 6 - Gràfic

L’assignatura busca fomentar una actitud davant el disseny basada en la curiositat, el pensament crític i la valentia per tal trobar nous camins trencant amb els cànons preestablerts del disseny.

Això s'aconseguirà a partir d'una metodologia que pretén trencar amb la dinàmica pragmàtico-funcional de solucionar projectes cap a un tipus de solucions basades en la investigació i l'experimentació gràfica. Sempre des de la pràctica, partint d'una idea i donant més importància al procés que al resultat final.

Els briefings buscaran fugir d'un objectiu convencional de comunicació comercial i funcionar més com un punt de partida per tal de generar un context fèrtil on poder desenvolupar projectes basats en l'experimentació.

Aquesta actitud és aplicable per a qualsevol tipologia de projecte i qualsevol disciplina de disseny, tot i que aquesta assignatura està centrada en la comunicació visual.

Objectius formatius

L'objectiu de l'assignatura consisteix a inculcar una actitud davant el disseny basada en la curiositat, el pensament crític i la valentia per tal trobar nous camins trencant amb els cànons preestablerts del disseny gràfic.

  • Desenvolupament de la capacitat d’analisis i conceptualització de projectes gràfics.
  • Desenvolupament d’una actitud basada en la curiositat en front al disseny. Curiositat com a motor de l’evolució i l’aprenentatge.
  • Desenvolupament d’una actitud basada en el pensament crític en front al disseny. Qüestionar-se tot.
  • Desenvolupament d’una actitud basada en la valentia en front al disseny. No tenir por a arriscar-se.
  • Desenvolupament de la capacitat de experimentar front a un projecte de disseny gràfic.
  • Sortir del cànons preestablerts del disseny.
  • Aguditzar l’enginy.

Informació

Codi
105714
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Carlos Bermúdez
Guillem Casasús
Llengües
Català
Espanyol