Projectes 6 - Cultura del Disseny

Al grup de Cultura del disseny de Projectes 6 es proposa partir de la idea que el disseny té una funció social que l'obliga a reflexionar sobre les necessitats i aspiracions de les persones, i per tant, vetllar pel benestar i la qualitat de vida. Per aconseguir-ho se suggereix treballar des del concepte de dissidència, aplicat al disseny, considerant-la una de les estratègies idònies per separar-se d'aquelles dinàmiques que porten a contextos socials i naturals insostenibles, i per crear-ne de nous.

L’exercici de la dissidència en el disseny, es concretarà en vuit punts, i s’enfocarà des d'una posició crítica, amb visió de futur, subtil, sense la necessitat de fer grans declaracions, i fugint de l'auto felicitació.

S’entendrà doncs el disseny com una eina i no com un objectiu; com el medi i no com el fet important del projecte; com un element per facilitar, connectar i comunicar. És a dir, el focus recaurà en dissenyar el món en què volem viure, accionant el disseny en termes de creativitat i intuïció, però també en termes de reflexió i sociopolítica.

Objectius formatius

  • Considerar les diferents dimensions de l’objecte a fi de portar al disseny més enllà de l’acció marginal de dotar de qualitats estètiques a un conjunt restringit de béns de consum.
  • Establir noves formes de relació entre experts, practicants no experts i els usuaris actius del disseny (superant els clixés excloents de professionals i usuaris).
  • Integrar conceptes i procediments propis d’altres disciplines per ampliar l’esfera de coneixement pròpia del disseny.
  • Estendre el compromís del disseny a esferes no només regulades pel mercat (mutualitat, redistribució, reciprocitat).
  • Articular des del disseny aportacions originals als debats socials i culturals oberts.

Aquesta assignatura s’imparteix en: català, castellà

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà, anglès

Informació

Codi
105714
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català
Espanyol