EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 6 - Producte (Grup 2)

Guia Docent

Codi

105714

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
  • Max Enrich
Llengües

Català Castellà

E I N A