EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 6 - Cultura del disseny (Grup 3)

Quins canvis socials es necessiten per arribar a una societat socialment sotenible? Quin paper del disseny en la transformació social? Com es transforma el perfil del dissenyador? Com ha de ser el disseny participatiu? Si tothom dissenya, desapareix el nostre paper? Des de l’àmbit social, es conceb el disseny com una eina útil pels seus interessos?

La proposta de projectes 6 de Cultura de Disseny es desenvolupa tenint en compte el periode generalitzat d'inestebilitat en què vivim, amb nous reptes que el disseny i els dissenyadors han de llegir en clau d'oportunitats per a repensar-se, actualitzar-se i ampliar el camp. Els contextos actuals -amb constants transicions, desequilibris i polaritzacions- fèrtils per als canvis, ajuden a que aquests reptes i oportunitats s'esdevinguin.

En aquest sentit, l’assignatura s'inicia assumint:

1/ La coexistencia de dues realitats:

2/ L'existència de dues idees entorn del disseny que s'estableixen com a crítica a la idea dominant del DISSENY (en majúscules): el disseny institucionalitzat que a partir dels anys '60 queda fixat amb termes com client, problema i solució:

A partir d’aquí, entenent que la importància rau en la necessitat de reinventar i redefinir les formes de vida i de benestar, l’estratègia que seguirà l’assignatura serà la de generar activitats vertebades per la innovació social, en col·laboració amb altres disciplines més enllà del disseny, entenent que hi ha problemes socio-medioambientals que no tenen solució segons els models tradicionals d’organització i que el disseny pot actuar.

Per fer-ho però, cal que els individus, les famílies, comunitats, institucions, empreses, etc. participin de manera activa i cooperativa en aquests processos.

Codi

105714

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català Castellà

E I N A