Projectes 5 - Cultura del disseny

Amb aquesta assignatura treballarem el plantejament i creació de projectes partint de diferents mirades sobre la naturalesa, analitzant els significats que li atorguem, les implicacions polítiques i idelògiques implícites i explícites de les formes que tenim d’observar-la, utilitzar-la i relacionar-nos-hi, o les pràctiques socials que hi duem a terme.

Treballarem la identificació de temes d’interès, el desplegament d’una investigació i com aportar-hi el nostre treball creatiu i crític. Veurem com el disseny pot nodrir i nodrir-se d’altres àmbits de coneixement com són l’art, l’antropologia, la sociologia i la història. Ens aproparem al treball, metodologies i formats de creadors que es mouen en aquestes interseccions i treballarem per a convertir temes complexes en projectes específics.

L’assignatura prendrà com a cas d’estudi principal el parc de Collserola del que n’analitzarem les dimensions físiques, històriques, polítiques, simbòliques i socials així com diferents formes d’explorar-lo i estudiar-lo. Partirem de l’encàrrec de dos exercicis específics de recerca i creació al voltant del parc de Collserola per acabar amb un projecte individual de caire més obert i personal.

Objectius formatius

  • Estudiar un tema d’interès, en aquest cas relacionat amb la construcció social de la naturalesa, amb profunditat i complexitat.
  • Aprendre a plantejar projectes a partir de referents, interessos propis i necessitats socials, polítiques o culturals.
  • Saber analitzar la societat amb distància crítica però de forma implicada i situada.
  • Desenvolupar la capacitat crítica i analítica tant cap als propis projectes com cap als projectes aliens.
  • Desenvolupar les capacitats i competències bàsiques per a dur a terme un projecte des del seu plantejament inicial al seu desenvolupament i producció.

 

Aquesta assignatura s’imparteix en: Català / Castellà

 

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà, anglès

Informació

Codi
105713
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
1
Professorat
Llengües
Català
Espanyol