EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 5 - Creació visual (Grup 4)

Guia Docent

Codi

105713

Crèdits

105713 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català Castellà

E I N A