EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 4 - Creació visual

L'assignatura planteja la introducció al llenguatge gràfic com a eina de reproducció i interpretació. La introducció tècnica a diferents processos (linogravat, serigrafia, fotolitografia, monotip i segells) i una breu exposició teòrica sobre la seva utilització per diferents artistes i dissenyadors en el passat i el present. Realització i presentació d'un conjunt d'estampes a través d'exercicis on s'investiga i experimenta amb els diferents processos i llurs trets característics.

En els exercicis inicials s'indagarà en la manipulació i evolució d'una imatge a través de la serialització per fomentar la utilització de les tècniques d'estampació com eines de comunicació i creació de pensament crític. En el projecte final es pretén que l'estudiant desenvolupi un treball personal que respongui a reptes claus en la societat actual desprès d'una prèvia consideració sobre algunes dels temes de l'actualitat identificades a través d'un procés de recerca i debat conjunt. El projecte final haurà d'incorporar alguns o tots els processos tècnics en un format lliure que reflecteix la capacitat de l'estudiant de reflexionar i comunicar la seva interpretació del tema escollit.

Objectius formatius

L'objectiu és dotar als estudiants dels coneixements tècnics de alguns dels diferents processos d'estampació per tal d'ampliar el seu vocabulari plàstic i donar-li més eines per afrontar reptes del disseny tant al nivell gràfic com a nivell artístic. La capacitat d’adaptar el projecte a les limitacions i possibilitats de cada mitja atorga l’estudiant la capacitat de poder analitzar les reproduccions al nivell d’imatge però també la nivell crómatic i construcció.

Recomanacions

No hi ha cap requisit per cursar aquesta assignatura excepte que l'estudiant necessitarà disponibilitat per poder treballar al taller obert de Barra de Ferro a les tardes o els dissabtes al matí.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellà, Anglès, Francès

Codi

106038

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

Introducció a les tècniques d'estampació amb processos directes, de relleu, planogràfics i permeogràfics i a la vegada com adaptar la creació als seus diferents estils i possibilitats comunicatives.

L’assignatura introduëix l’estudiant a les possibilitats creatives de les tècniques de linogravat, tampografia, fotolitografia i serigrafia. En els exercicis inicials s'indagarà en la manipulació i evolució d'una imatge a través de la serialització per fomentar la utilització de les tècniques d'estampació com eines de comunicació i creació de pensament crític. En el projecte final es pretén que l'estudiant es projecta un treball personal que respongui a reptes claus en la societat actual després d'una prèvia consideració sobre alguns dels temes de l'actualitat identificades a través d'un procés de recerca i debat conjunt. El projecte final haurà d'incorporar alguns o tots els processos tècnics en un format lliure que reflecteix la capacitat de l'estudiant de reflexionar i comunicar la seva interpretació del tema escollit.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Activitats Dirigides

Activitats Supervisades

Activitats Autònomes

Activitats formatives

Exercicis:

  1. Deixar la teva empremta –sistemes de tampografia i segells de foto-polímer 10%
  2. Retratar i mutar - Linogravat i la variació en color 10%
  3. Solapament de registres - elaboració d’un imatge en Serigrafia 15%
  4. El traç i la textura fotogràfica - exercici de Fotolitografia i monotíp, 15%
  5. La resposta social – avant-projecte 5%
  6. La resposta social - projecte final 20%

Participació – especulació, participació en tutories, rodes de avaluació, treball d’equip, inquietud, utilització i cura dels materials i equipaments. 25%

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Es farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Un 75% de la nota de l’assignatura correspon a les competències d’aquesta assignatura que seran avaluades mitjançant la presentació de projectes físics i per mitjà d’una memòria escrita i la seva defensa oral.

L'altre 25% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. (Dins aquest 25%, el 10% correspon a l'assistència).

En cas d’absència s’haurà de lliurar el certificat corresponent i pactar el lliurament dels treballs pendents. L’avaluació dels exercicis es farà al llarg del curs. En cas de un exercici suspès o amb nota baixa l’estudiant es podrà representar el treball en el portafoli final.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

L'estudiant que vol presentar un treball per una re-avaluació donat a un suspès o per una absència justificada és podrà presentar els treballs pendents al final de la primera setmana de recuperacions seguint els mateixos requisits com el primer lliurament.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

L’estudiant ha de seguir els mateixos requisits que el lliurament original de l’exercici.

Bibliografia i enllaços web

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A