Projectes 3 - Gràfic

Objectius

L’estudiant realitzarà exercicis, projectes i encàrrecs reals des de diferents àmbits del disseny gràfic: ús de la tipografia, direcció d’art, tractament visual de dades i processos, sistemes d’identitat i packaging. L’assignatura, amb un enfocament professionalitzat, dóna importància significativa a les idees i la formalització d’aquestes com a eina per a un disseny gràfic efectiu.

Objectius formatius

Aquesta assignatura pretén que l’alumne entengui l’encàrrec en els projectes de disseny gràfic per tal que pugui aportar solucions a les necessitats de comunicació. L’objectiu és desenvolupar un procés de treball efectiu per realitzar projectes de disseny gràfic i treballar amb atenció al detall en els acabats i en els arguments de presentació.

Informació

Codi
106037
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català