Projectes 3 - Espais

Objectius

Durant el confinament simultani de pràcticament totes les zones urbanes del planeta, en absència de persones a l’espai públic a nivells mai vistos, la fauna i la flora han anat poc a poc envaint carrers, places i parcs, revelant la fragilitat de la condició de límit imposada per la ciutat sobre el seu entorn, el desequilibri entre dos sistemes virtualment incomunicats.

Plantegem l’assignatura com una reacció poètica a aquesta constatació. Apropant-nos al disseny des de la seva capacitat de ser un medi actiu d’interacció entre diferents agents, el curs proposa explorar el funcionament de petits models de relació simbiòtica entre l’esser humà, el medi construït i la natura.

Objectius formatius

Entrenar l’estudiant en l’anàlisi i la comprensió de les propietats de l’espai a partir d’una sèrie d’exercicis experimentals pensats amb l’objectiu de despertar la seva capacitat de relació projectual d’un grup de vectors de diferent naturalesa.

Informació

Codi
106037
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Llengües
Català