Projectes 3 - Cultura del disseny

Objectius

Espais encantats? Objectes animats? Dissenys posseïts? Wicked problems? Aquesta assignatura es deixa influir per la literatura gòtica de terror, i proposa una mirada més enllà del món físic. Invocant la idea d’allò fantasmal i aplicant-la al disseny, podem revelar els atributs immaterials que floten sobre els objectes i els rastres espectrals que alteren els espais.

Formant part de la menció de Cultura del Disseny, aquesta assignatura no es limita a les disciplines tradicionals del disseny sinó que vol relacionar-se amb altres pràctiques i altres àrees de coneixement, com ara l’art, les tecnologies digitals, el cinema, la literatura o l’antropologia. Alternant sessions teòriques i pràctiques, està encaminada a desenvolupar un projecte final que ens permeti fer visible que els objectes de disseny tenen vida, ombra i voluntat; no habiten un món desencantat, sinó tot el contrari.

Objectius formatius

  • Integrar conceptes i procediments propis d’altres disciplines, com ara la literatura i els estudis literaris, per ampliar l’esfera de coneixement pròpia del disseny.
  • Considerar les diferents dimensions de l’objecte a fi de portar al disseny més enllà de l’acció marginal de dotar de qualitats estètica a un conjunt restringit de bens de consum.
  • Establir noves formes de relació entre experts, practicants no-experts i els utilitzadors actius del disseny (superant els clixés excloents de professionals i usuaris).
  • Estendre el compromís del disseny a esferes no només regulades pel mercat (mutualitat, redistribució, reciprocitat).
  • Articular, des del disseny, aportacions originals als debats socials i culturals oberts.
  • Desenvolupar capacitats crítiques i analítiques per a la valoració de tota mena d’obres i projectes, propis o aliens.

Informació

Codi
106037
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Llengües
Català