Projectes 3 - Creació visual

Objectius

L’assignatura proposa un punt de contacte amb el món de la il·lustració. Donant cabuda a projectes i exercicis que mostrin una part de l’ampli ventall on aquesta disciplina pot tenir presència:

 • il·lustració de prensa
 • literatura infantil
 • il·lustració científica
 • publicitat
 • packaging
 • il·lustrador de moda
 • obra gràfica
 • mural
 • story-boards per cinema
 • concept art (videojocs, animació, películes)
 • autoedició / projectes personals

Objectius formatius

L’assignatura té diferents objectius, tots ells relacionats amb l’assoliment d’uns coneixements que permetin afrontar i dur a terme un projectes d’il·lustració d’una manera satisfactòria.

 • Conèixer com es desenvolupa un projecte i quines son les parts del procés de treball.
 • Adquirir autonomia alhora de dur a terme un projecte des d’un inici fins al final.
 • Saber analitzar les característiques i necessitats de cada projecte i generar dinàmiques de diàleg i solució de problemes.
 • Conèixer el valor comunicatiu de les imatges.
 • Treballar la capacitat de traduïr idees mitjançant la imatge (il·lustració)
 • Conèixer diferents tècniques i recursos gràfics aplicables a la il·lustració.
 • Treballar d’una forma àgil.
 • Aproparse a les dinàmiques de funcionament i els terminis de la pràctica professional.
 • Fomentar l’esperit crític.
 • Lliurar correctament el material.
 • Saber presentar i comunicar correctament la propia feina.
 • Obtenir una visió global del món de la il·lustració, la seva història i el context actual.

Informació

Codi
106037
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català